Cung cấp khí Argon Hàn Tig

Cung cấp khí Argon Hàn Tig

Giá sản phẩm:

Liên hệ

  • Tên sản phẩm: Khí Argon công nghiệp
  • Qui cách: Chứa trong nhiều dạng dung tích 10L,14L, 40L, XL45
  • Áp suất nạp: 150 Bar
  • Mô tả/Ứng dụng: Trong sản xuất, xử lý và chế tạo kim loại
  • Mã sản phẩm: 03

Email tư vấn: khitinhkhiet@gmail.com