Cung cấp khí CO2 hàn Mig

Cung cấp khí CO2 hàn Mig

Giá sản phẩm:

Liên hệ

  • Tên sản phẩm: Khí Carbon dioxdie
  • Độ thuần khiết: Với nhiều dạng 99.8% (2.8); 99.9% (3.0); 99.999% (5.0)
  • Qui cách: Lưu trữ trong nhiều loại dung tích 10L, 14L, 40L, 47L, 50L
  • Áp suất nạp: 200 Bar
  • Mô tả/Ứng dụng: Phục vụ trong công nghiệp
  • Mã sản phẩm: 04

Email tư vấn: khitinhkhiet@gmail.com