Cung cấp khí Nitơ Công Nghiệp

Cung cấp khí Nitơ Công Nghiệp

Giá sản phẩm:

Liên hệ

  • Tên sản phẩm: Khí Nito công nghiệp
  • Độ thuần thiết: Đa dạng về mặt tinh khiết 99.995% (4.5), 99.999% (5.0), 99.99992% (5.2), 99.9995% (5.5)
  • Qui cách: Chứa trong nhiều dạng dung tích 10L, 14L, 40L, 47L, 50L
  • Áp suất nạp: 200 Bar
  • Mô tả/Ứng dụng: Trong các ngành công nghiệp, dược phẩm
  • Mã sản phẩm: 01

Email tư vấn: khitinhkhiet@gmail.com