Cung cấp khí oxy công nghiệp

Cung cấp khí oxy công nghiệp

Giá sản phẩm:

Liên hệ

  • Tên sản phẩm: Khí Oxy công nghiệp
  • Qui cách: Chứa trong các loại dung tích 10L, 14L, 40L
  • Áp suất nạp: 150 Bar
  • Mô tả/Ứng dụng: Phục vụ cho các lĩnh vực công nghiệp
  • Mã sản phẩm: 04

Email tư vấn: khitinhkhiet@gmail.com