BÌNH KHÍ NITO 40 LÍT

BÌNH KHÍ NITO 40 LÍT

Giá sản phẩm:

Liên hệ

  • Tên sản phẩm: Bình khí Nito 40L
  • Áp suất nạp: 150 Bar
  • Mô tả/Ứng dụng: Chứa các loại khí Nito phục vụ cho đời sống
  • Tiêu chuẩn: ISO9809 – 1
  • Mẫu mã: Dạng đế lõm
  • Mã sản phẩm: Sp06

Email tư vấn: khitinhkhiet@gmail.com