Một số vấn đề cơ bản về Acetylene

Acetylene một trong những loại khí công nghiệp phổ biến được sử dụng trên khắp thế giới. Tuy nhiên được đánh giá là thân thiện với con người, nhưng khí cũng có một số đặc tính nguy hiểm...

Xem tiếp

Làm thế nào để chọn đúng đường ống cho khí

Acetylene, Oxy và khí trơ được định nghĩa chung là những khí công nghiệp, được ứng dụng trong các ngành công nghiệp ngày nay. Các khí này được lưu trữ tại các nhà máy hay...

Xem tiếp

Một số ứng dụng thương mại của Acetylene

Hầu hết các nhà máy sản xuất Acetylen thường cho các mục đích công nghiệp và thương mại khác nhau. Bởi những đặc tính mà Acetylene có được, phần nào giúp nó trở thành một...

Xem tiếp

Tại sao lại sử dụng khí Acetylene để hàn?

Hàn là một quá trình chế tạo quan trọng trong các ngành sản xuất, có nhiều loại quy trình hàn khác nhau. Ngoài ra sự phổ biến hiện nay được dành cho hàn khí, với sự hàn này...

Xem tiếp

Làm thế nào để bảo quản an toàn bình khí Acetylene?

Ngày nay, nhiều loại khí khác nhau được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp. Tuy nhiên, các khí này có thể gây ra các mối nguy hiểm về hóa học và cơ học tùy thuộc...

Xem tiếp